top of page

Montáž laminátovej podlahy

plávajúcim spôsobom

Test záťažovej triedy

porovnanie triedy 31 a 33

Ukážka pružnosti

porovnanie 8mm a 12mm hrubej laminátovej podlahy

Spoj vinylovej podlahy UniFit

 

bottom of page