top of page

Služby

Laminátová podlaha je produkt ako stvorený pre domácich majstrov. Mnohí naši zákazníci inštalujú svoje laminátové podlahy sami. S trochou remeselníckej zručnosti to nie je žiadny problém - „urob si sám“ je súčasným trendom. Na nasledujúcich stránkach by sme Vám chceli pomocou ľahko zrozumiteľných návodov a špeciálnych „tipov a trikov“ uľahčiť inštaláciu Vašej podlahy.

Je úplne jedno, či chcete Vašu podlahu inštalovať na poter či na drevenú dlážku, či s podlahovým vykurovaním, alebo bez neho, radi Vám pomôžeme! Od zoznamu správneho náradia, potrebného príslušenstva až po pevné skrutky k podlahovým lištám – s tým sa inštalácia laminátovej podlahy skutočne nemôže pokaziť.

 • Príprava

 • Podmienky pokládky na podlahové kúrenie

 • Technický poradca

 • Video inštalácie podlahy

 • Návody na pokládku podľa výrobcov

 • Čistenie a ošetrovanie

Inštalácia laminátovej podlahy: Príprava

 

Inštalácia laminátovej podlahy je veľmi jednoduchá. Pritom je ale dôležité, aby ste si všetky materiály a pracovné kroky dobre pripravili. V nasledujúcom nájdete návod „krok za krokom“ pre inštaláciu. Najprv by ste si mali ujasniť, na aký podklad chcete inštalovať Vašu laminátovú podlahu. Pretože nie každá podlaha je vhodná na všetky druhy podkladu.

 

 

Podklad pre laminátovú podlahu

 

Inštalácia laminátu na poter

 

Podklad musí byť absolútne rovný, suchý, čistý a nosný. Nerovnosti väčšie než tri milimetre na meter musia byť bezpodmienečne obrúsené a zatmelené. Ako izolácia voči vlhkosti musí byť použitá PE fólia.

 

Inštalácia laminátovej podlahy na drevenú podlahu (doskovú podlahu)

Uvoľnené dosky musia byť upevnené, nerovnosti vyrovnané – musí vzniknúť pevný a rovný podklad. Laminátovú podlahu Krono Original položte priečne k pozdĺžnemu smeru drevených dosák podkladu. Pri drevených podkladoch sa nesmie použiť PE fólia.

 

Inštalácia laminátovej podlahy na podkladové panely

Uvoľnené panely musia byť upevnené a nerovnosti vyrovnané. Podkladové panely musia byť pevne spojené so spodnou konštrukciou tak, aby nemohol vznikať nijaký vŕzgajúci zvuk.

 

Inštalácia laminátovej podlahy na podlahy PVC alebo linoleum

Staré podlahové krytiny tohto druhu musia byť odstránené.

 

Inštalácia laminátovej podlahy na teplovodné podlahové vykurovanie

Na vykurovanie Vašej podlahy sa pýtajte odborníka na kúrenie. Tento má zodpovedajúce schopnosti a potrebné dokumenty.Je doporučená povrchová teplota 25º C; 28 º C, nesmie byť v žiadnom prípade prekročená. Staré podlahové krytiny musia byť odstránené.

 

Zvyšná vlhkosť

Nasledujúce hodnoty zvyšnej vlhkosti poteru nesmú byť v žiadnom prípade prekročené:1.) Cementový poter: s podlahovým vykurovaním 1,8 % CM; bez podlahového vykurovania 2 % CM.2.) Anhydridový poter: s podlahovým vykurovaním 0,3 %; bez podlahového vykurovania 0,5 % CM.

 

Pred inštaláciou laminátovej podlahy: kontrolný zoznam pre prípravu.

 

A.) Kontrolný zoznam: náradie

Pri inštalácii Vašej laminátovej podlahy Krono Original musíte mať ustavične k dispozícii nasledujúce náradie:

 • Dištančné kliny

 • Kotúčová pílka s výmenným ozubeným pílkovým listom zo spekaného karbidu alebo priamočiara pílka s jemným pílovým listom či ručná pílka

 • Uholník pre strihanie dverných zárubní

 • Skladací meter, ceruzka

 • Montážny návod

 • Drevený klátik (pri inštalácii Top Clic)

 • Kladivo (min. 300 g. pri inštalácii Top Clic)

 • Podložka kročajového hluku (u podláh bez S.A.S.)

 •  

B.) Kontrolný zoznam: materiál & príslušenstvo

 • Presne namerané údaje o veľkosti priestoru

 • Laminátová podlaha Krono Original

 • Clickdicht/ Clickguard / jedna tuba stačí na 10 m2 laminátovej podlahy

 • Podlahové lišty

 • Vyrovnávacie, prechodové a ukončovacie profily

 • Upevňovacie sponky (30 ks na balík podlahy Krono Original)

 • Izolačná fólia

 • Penová fólia

Pamätajte na to, že u laminátových podláh bez Sound Absorb System je potrebná dodatková izolácia kročajového hluku. Podľa okolností potrebujete aj Clickguard alebo porovnateľné utesnenie medzery, tesniacu pastu na medzery a lepidlo.

 

Podmienky pokládky na podlahové kúrenie

 

 

V zásade je možné všetky druhy plávajúcich podláh ukladať na podlahy s teplovodným podlahovým vykurovaním . Pre tento účel však môžu byť použité iba podlahoviny ktorých celkový odpor tepelnej priepustnosti neprekračuje hodnotu 0,17 m2K/W.  Dilatačné medzery podkladovej podlahy predpísané výrobcom alebo architektom je nutné prevziať do parketovej podlahy. Pre tento účel slúžia profily, ktoré sa vhodným kontaktným lepidlom nalepia na podkladovú podlahu.

Pre ničím nenarušenú radosť z Vašej novej parketovej podlahy uloženej na teplovodnom podlahovom vykurovaní dodržujte pred a pri ukladaní nasledovné pokyny:

 • Dodržujte striktné pokyny výrobcov jednotlivých značiek parkiet pre ich uloženie na teplovodné podlahové vykurovanie a príslušný návod. Okrem toho rešpektujte pri ukladaní nasledovné:

 • Poter musí byť prevedený odborne a jeho plocha musí byť rovná. Poter musí po nanesení na podlahu odležať minimálne 21 dní. Viditeľné škáry a trhliny v poteri musia byť bezpodmienečne zacelené. Toto sa dosiahne vyliatím týchto škár a trhlín 2-zložkovou živicou. 

 • Následne je potrebné previesť a zaznamenať nábeh podlahového vykurovania  podľa protokolu o nábehu podlahového vykurovania , ktorý úplne vyplnený a podpísaný je dôležitou podmienkou započatia pokládky parketovej podlahy.

 • Nábehový program teplovodného podlahového vykurovania : pozn. °C sú udávané pre vyhrievacie médium

                             0-21 deň odležanie nového vyrovnávacieho poteru                              21-26 deň začneme zvyšovať teplotu z 15 °C denne o 5 °C až do dosiahnutia max. vykurovacieho výkonu 45 °C                             26-33 deň vykurujeme tak, aby sa udržala konštantná teplota 45 °C bez prerušenia.                             33-37 deň začneme teplotu vykurovania postupne znižovať denne o 5 °C až sa na 37 deň dosiahne teplota 25 °C                             37-44 deň podlahové vykurovanie odstavíme                             44-49 deň vykurujeme pri teplote 45 °C                             49-51 deň znižujeme teplotu na 25 °C

 • Tento nábehový časový plán obsahuje minimum dní na vykurovanie. Každý dodatočný deň naviac je osožný pre čo najdokonalejšie potlačenie vlhkosti a je dodatočnou istotou pre užívateľa.

 • Zbytková vlhkosť poteru nesmie pred položením parketovej podlahy prekročiť nasledovné hodnoty :

                            Pri cementovom poteri ........................................... 1,8 %

                            Pri anhydridovom poteri .........................................0,3 %

        Vlhkosť je potrebné merať vlhkomerom CM,DIN 472b, časť 4.

 • Následne môžeme urobiť pokládku parketovej podlahy podľa pokynov výrobcu pričom je potrebné dodržať nasledovné:

 • teplota poteru by sa mala pohybovať v rozmedzí 18-24 °C a relatívna vlhkosť vzduchu 50-65 %            

 • Po položení parketovej podlahy nechať túto nezaťaženú po dobu 5 dní pri dodržaní podmienok predchádyajúceho bodu

 • Následne je možné  prevádzkovať  podlahové vykurovanie poldenne na nízkej prevádzkovej teplote.

 • Začínajúc druhým týždňom po položení podlahy je možné vykurovanie prevádzkovať celodenne po dobu 8 dní na nízkej prevádzkovej teplote.

 • Najvyššia povrchová teplota podlahy nesmie byť vyššia ako 25 °C pri drevených veľkoplošných parketách a 28 °C pri laminovaných parketách.

Pri zakrytí parketovej podlahy kobercom môže dôjsť k zvýšeniu odporu tepelnej priepustnosti a tým k tzv. tepelnej zápche

 

1

2

3

4

5

6

7

8

0-21 deň

21-26 deň

 26-33 deň

33-37 deň

37-44 deň

44-49 deň

49-51 deň

 

čas odležania poteru

zvyšovanie teploty po 5°C

konštantná teplota

znižovanie teploty

odstavenie vykurovania

zvyšovanie teploty

znižovanie teploty

kontinuálne vykurovanie

15 °C

na 45 °C

45 °C

na 25 °C

15 °C

na  45°C

na 25 °C

25 °C

bottom of page